Informacja dotycząca półkolonii

Proszę o pobranie i wypełnienie kompletu dokumentów i oddanie trenerowi prowadzącemu grupę do końca przyszłego tygodnia czyli do 25 stycznia .

Wpłaty za półkolonię należy dokonać na konto klubowe to samo na które płacimy składki członkowskie. W tytule wpłaty imię nazwisko dziecka i dopisek półkolonia.

W związku z dodatkowymi atrakcjami w programie półkolonii oraz ze zwiększeniem liczy trenerów i opiekunów zgodnie z zaleceniami kuratorium ostateczny koszt półkolonii to 200 zł .

Przypominamy, że udział w półkolonii nie zwalnia uczestników z opłacania składek członkowskich za miesiące styczeń i luty.

Pliki do pobrania i wypełnienia:

Lista uczestników

Zgoda medyczna

Zgoda rodziców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta kwalifikacyjna uczestnika

Regulamin