Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników, dzieci i ich opiekunów z obu stron granic z historią, tradycją, dziedzictwem kulturowym oraz przyrodą terenów pogranicza polsko-słowackiego. Poprzez realizację tego celu uczestnicy będą świadomi dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza, a dzięki zdobytej wiedzy będą mogły lepiej zrozumieć swoich sąsiadów co w przyszłości będzie skutkować lepszą transgraniczną współpracą we wszystkich dziedzinach. Celem projektu jest również wzrost rozpoznawalności oferty kulturowej obszaru polsko-słowackiego pogranicza poprzez wykorzystanie obiektów zabytkowych, atrakcji kulturowych oraz pomników przyrody, która w efekcie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego obszaru dla odwiedzających.
Podczas wspólnej konferencji zostaną zaprezentowane atrakcje dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy będą mogli na żywo poznać wybrane obiekty omówione podczas konferencji. Wydany przewodnik turystyczny ma służyć popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza w szerszych kręgach.

Okres realizacji:

06.2021 – 10.2021

Wartość projektu: 24 200, 25 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 20 570, 21 EUR