Partner wiodący: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice” (https://glks-wilkowice.pl/)

Partner projektu: FOTBAL TŘINEC z.s.

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Wilkowice (Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice) oraz w mieście Trzyniec (FOTBAL TŘINEC z.s.). Partnerzy dysponują odpowiednią infrastrukturą, kadrą oraz sprzętem sportowym, który pozwali im na przeprowadzenie treningów piłkarskich podczas obozu piłkarskiego oraz zawodów pokazowych. Projekt przede wszystkim dotyka problemu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. W obecnych czasach można zauważyć spadek zainteresowania sportem oraz aktywnością fizyczną wśród dzieci i młodzieży na rzecz siedzącego trybu życia, spędzania czasu wolnego przed komputerem, smartfonem oraz konsolą do gier. Głównym celem projektu jest promocja aktywnego trybu życia poprzez przeprowadzenie obozu piłkarskiego i zawodów pokazowych. Poprzez realizację projektu ma dojść do wzmocnienia współpracy pomiędzy partnerskimi klubami sportowymi, umocnienie więzi pomiędzy dziećmi, młodzieżą, trenerami, władzami klubów i społeczności lokalnej. Dzięki działaniom projektowym dojdzie do podniesienia umiejętności piłkarskich, a w tym orientacji przestrzennej, rytmizacji, dostosowania ruchu, równowagi itd. Brak tych działań spowoduje nieodwracalne straty w rozwoju sportowym młodego zawodnika. W ramach projektu zostanie poszerzony konspekt, który powstał w ramach poprzedniego projektu. Publikacja zostanie wykorzystana podczas zajęć treningowych oraz obozu piłkarskiego.