Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji trenerskich oraz sportowych (szkolenie specjalistyczne) osób z obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Realizacja projektu poprzez podniesienie kwalifikacji przyczyni się do generowania miejsc pracy. Ponadto wyszkoleni trenerzy będą mogli udostępnić ponadobowiązkową ofertę edukacyjną w postaci umożliwienia dzieciom i młodzieży uczestnictwa w szkoleniach piłkarskich. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój i jakość szkoleń sportowych oraz pozwoli uczestnikom projektu wymienić doświadczenia trenerskie. Szkoleniowcy wezmą udział w szkoleniu UEFA A oraz kursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, co jest niezwykle istotne, aby wiedzieć jak prawidłowo udzielić pomocy np. w trakcie treningu. Projekt wpłynie też pozytywnie na rozwój relacji polsko-słowackich poprzez współprace zawodową. Przeszkolenie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry trenerskiej, pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój instytucji sportowych działających na obszarze pogranicza polsko-słowackiego.

Okres realizacji:

06.2021 – 05.2022

Wartość projektu: 28 094, 43 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%): 23 880, 26 EUR