Mikroprojekt „Promocja kultury i przyrody pogranicza wśród dzieci” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu-Beskidy