Mikroprojekt  „Polsko-słowackie szkolenie trenerów piłki nożnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu-Beskidy