I miejsce Panu Rafał Nycz

Baśniowy

Babia

Skała

Wiedźma

II miejsce Piotr Skoczylas

III miejsce Kinga Wyszomirska

Wyróżnienie Danuta Puda

Wyróżnienie Igor Puda

Wyróżnienie Katarzyna Jańska

Wyróżnienie Marcin Kwiatek

Wyróżnienie Marcin Matlak

Wyróżnienie Przemysław Martyniak

Wyróżnienie Wojciech Domagała