Partner wiodący: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice” (https://glks-wilkowice.pl/)

Partner projektu: Mestský Športový Klub Námestovo (www.msknamestovo.sk)

Opis projektu:

Zadaniem projektu jest rozwiązanie problemu z brakiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej na pograniczu polsko-słowackim spełniającej wymogi Konwencji Trenerskiej UEFA. Polsko-słowacka kadra trenerska zidentyfikowała realną potrzebę dostosowania kwalifikacji osób z pogranicza polsko-słowackiego do potrzeb pracodawców na pograniczu, tj. na zatrudnienie osób z wyższymi kwalifikacjami zawodowymi UEFA A. W związku z zintegrowaniem kwalifikacji trenerskich ze standardami UE, postanowiono podwyższyć wykształcenie trenerów pogranicza polsko-słowackiego oraz zapewnić im odpowiednie kwalifikacje. Projekt ma na celu także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, jak również integrację środowiska piłkarskiego, co będzie owocowało możliwością wymian polsko-słowackiej kadry trenerskiej. Szkolenia w ramach projektu będą otwarte i bezpłatne, a udział w nich będą mogły wziąć osoby wykonujące zawód trenera, którzy będą trenować młodzież na pograniczu. Ponadto realizacja projektu pozwoli na zintegrowanie polsko-słowackiego środowiska trenerskiego, wymianę doświadczeń wśród uczestników, dopasowanie kwalifikacji szkoleniowców do wymogów konwencji oraz pozwoli wzmocnić pozycję przeszkolonych osób na polsko-słowackim i międzynarodowym rynku pracy. Dodatkowo trenerzy zostaną przeszkoleni jak udzielać pierwszą pomoc przedmedyczną. Odpowiedzią na potrzeby pogranicza będzie też szkolenie organizowane podczas zjazdów, wizyty studyjnej i stażu – jak efektywnie promować dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe pogranicza podczas wydarzeń sportowych. Będzie to kompleksowa oferta, która pozwoli, by podczas imprez sportowych również zadbać o promocję regionu.