Obowiązkowe składki członkowskie


Składka członkowska „Akademia Młodych Wilczków” GLKS Wilkowice

  • miesięczna za zajęcia w akademii wynosi 130zł płatna do 10-go każdego miesiąca na konto Akademii (styczeń płatny do 30-go)
  • DRUGIE DZIECKO PŁATNE składka wynosi 65 zł miesięcznie, TRZECIE I KOLEJNE GRATIS
  • Wpisowe Członkowskie dla przystępujących do Akademii – 100 zł płatne po pierwszym treningu.

OD STYCZNIA 2017 OPŁATY ZA TRENINGI NALEŻY WPŁACAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA KONTO AKADEMII PIŁKARSKIEJ MŁODE WILCZKI:

BS BYSTRA 91-8133-0003-0000-1821-2000-0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA

I NP: OPŁATA ZA 6 m-cy,  3 m-ce LUB OPŁATA ZA MIESIĄC STYCZEŃ ITD..

WPŁATY GOTÓWKI TYLKO W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH I TYLKO U TRENERA PROWADZĄCEGO

TRENEROM PROWADZĄCYM NALEŻY RÓWNIEŻ DOSTARCZYĆ POTWIERDZENIE WPŁATY.

RODZICE ZAWODNIKÓW KTÓRZY NIE UISZCZĄ OPŁATY CZŁONKOWSKIEJ ZOSTANĄ POINFORMOWANI SMS-EM .

NIE OPŁACENIE SKŁADEK MOŻE SKUTKOWAĆ USUNIĘCIEM Z AKADEMII !!!!!

W PRZYPADKU NIE OPŁACENIA SKŁADEK Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ PROSIMY O KONTAKT Z TRENEREM PROWADZĄCYM NA PEWNO DOJDZIEMY DO POROZUMIENIA .

Deklaracja Akademii Piłkarskiej MW do pobrania