Organizacja zawodów możliwa była dzięki środkom finan­sowym pozyskanym przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice” w ramach grantu pn. „Klimczok zdobyty – dwa koła i Ty” otrzymanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”.