POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

slide-intensive-sport-1

„Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego o hybrydowej nawierzchni

w Wilkowicach przy ul. Samotnej 12”

 

Ogłoszenie z dn. 28.12.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dn. 22.11.2017

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.11.2017

Zmiana treści SIWZ z dnia 15.11.2017r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.11.2017r

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 03.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.11.2017r

SIWZ z dnia 03.11.2017

Zalacznik nr 5 do SIWZ z dnia 03.11.2017

Zalacznik nr 4 do SIWZ z dnia 03.11.2017

Zalacznik nr 3 do SIWZ z dnia 03.11.2017

Zalacznik nr 2 do SIWZ z dnia 03.11.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.11.2017

Dokumentacja projektowaz dnia 03.11.2017

SKMBT_C22417110312340

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.10.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na robotę budowlaną

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.09.2017

Zbiorcze zestawienie ofert 19 wrzesień 2017

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 11.09.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wzór umowy – Załacznik nr 1 do SIWZ z dnia 11.09.2017r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.09.2017r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.08.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Zalacznik nr 3 do SIWZ

Zalacznik nr 4 do SIWZ

Zalacznik nr 5 do SIWZ

SIWZ.PDF

SIWZ

Dokumenty projektowe z dn. 30.08.2017

Z04_PRZEKROJE

Z03b_pilkochwyt

Z03a_pilkochwyt

Z02_RZUT BOISKA

Z01_PZT2

Z01_PZT

STWiORB_boisko_Wilkowice

PR_boisko_Wilkowice

OT_boisko

I01_PROFILE

E02_RG

E01_SCHEMAT

BIOZ_boisko

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.doc

SIWZ.pdf

Zalacznik-nr-1-do-SIWZ.docx

Zalacznik-nr-2-do-SIWZ.doc

Zalacznik-nr-3-do-SIWZ.doc

Zalacznik-nr-4-do-SIWZ.doc

Zalacznik-nr-5-do-SIWZ.doc

Zbiorcze zestawienie ofert z 14.08.2017r.

Unieważnienie postępowania Wilkowice

 

Dokumenty projektowe:

BIOZ_boisko

Z03b_pilkochwyt

Z03a_pilkochwyt

Z02_RZUT BOISKA

STWiORB_boisko_Wilkowice

Z01_PZT

PR_boisko_Wilkowice

OT_boisko

I01_PROFILE

E02_RG

E01_SCHEMAT

Z01_PZT2

Z04_PRZEKROJE