All posts by msternal

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie pn.: „Nowoczesny klub – nowoczesne techniki szkolenia” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji

Konferencja podsumowująca projekt

Szanowni Państwo! Od listopada ubiegłego roku nasz Klub realizuje wspólny transgraniczny projekt z czeskim Klubem Fotbal Třinec z.s. pn. „Polsko-czeskie spotkania sportowe! Doskonalenie umiejętności w piłce nożnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz

Komunikat Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Szanowni Państwo, Od 4 maja w ramach odmrożenia gospodarki możecie korzystać z boisk i stadionów. Należy pamiętać, że jest to możliwe tylko pod warunkiem, że: 1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu; 2) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu

09 Marzec

Konferencja podsumowująca projekt 07-08 Marzec 25-26 luty 18-19 stycznia Spotkanie Partnerów Projektu – 13-14.12.2019 Spotkanie Partnerów Projektu-22-23.11.2019 Spotkanie Partnerów Projektu – 05.11.2019

07-08 Marzec

Konferencja podsumowująca projekt 09 Marzec 25-26 luty 18-19 stycznia Spotkanie Partnerów Projektu – 13-14.12.2019 Spotkanie Partnerów Projektu-22-23.11.2019 Spotkanie Partnerów Projektu – 05.11.2019