Monthly Archives: Marzec 2020

Apel Zarządu GLKS Wilkowice

Szanowni Państwo, Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej i dotychczas nieznanej. W dniu wczorajszym został ogłoszony stan epidemii w naszym kraju. Naszym wspólnym celem powinno być działanie zmierzające do jak najbardziej ograniczonego rozprzestrzeniania się koronawirusa. W związku z tym Zarząd GLKS Wilkowice apeluje do Państwa

09 Marzec

Konferencja podsumowująca projekt 07-08 Marzec 25-26 luty 18-19 stycznia