O firmie:
Firma zajmuje się:
– Obróbka mechaniczna elementów metalowych
– Produkcja opakowań drewnianych
– Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
– Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
– Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
– Produkcja narzędzi
– Produkcja pojemników metalowych
– Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
– Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
– Naprawa i konserwacja maszyn,
– Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
– Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
– Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
– Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
– Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych                                                                                                                               
– Wykonywanie instalacji elektrycznych
– Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
– Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
– Tynkowanie
– Zakładanie stolarki budowlanej
– Posadzkarstwo
– Malowanie i szklenie
– Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

Dane kontaktowe:
ul. Grażyny 5/4, 43-300 Bielsko-Biała
telefon kontaktowy: 607-640-342

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!