Wyróżnienie

W dniach 8-10 grudnia nasz klub otrzymał zaproszenie na zjazd Ludowych Zespołów Sportowych w Ostródzie.

Zjazd miał na celu podsumowujący roku 2023, programu Klub oraz zadanie pn. „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej, poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w obszarze wiejskim”

Z projektem „Magurka Uphill MTB”

Realizowanym wspólnie z GOSiR Wilkowice, zdobyliśmy pierwsze miejsce w województwie śląskim, oraz 15 miejsce w Polsce.