Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WILKOWICE, które odbyło się w dniu 14.12.2023, dokonano wyboru nowego zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nowy skład zarządu prezentuje się następująco:

Zarząd:
Dariusz Wandzel – prezes
Ryszard Rączka – wiceprezes
Richard Zajac – wiceprezes
Angela Filipczak – skarbnik
Anna Wandzel – sekretarz
Dawid Kruczek – członek zarządu
Marek Maślanka – członek zarządu
Robert Szkutnicki – członek zarządu
Mirosław Szymura – członek zarządu
 
Komisja Rewizyjna:
Marcin Hernas – przewodniczący
Maciej Pabis – wiceprzewodniczący
Przemysław Zoń – sekretarz
Nowy zarząd oraz Komisja Rewizyjna będą odpowiedzialne za skuteczne zarządzanie klubem sportowym, podejmowanie kluczowych decyzji oraz nadzór nad finansami i działalnością. Życzymy nowym członkom zarządu i Komisji Rewizyjnej owocnej współpracy oraz sukcesów w rozwijaniu działalności Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WILKOWICE.