13 sierpnia 2021 r. zorganizowano jednodniowe spotkanie integracyjne w Trzyńcu, na którym został uszczegółowiony program obozu piłkarskiego, harmonogram spotkań oraz został poszerzony merytorycznie wspólny polsko-czeski konspekt do zajęć treningowych dla trenerów piłki nożnej.

W spotkaniu udział wzięło 14 przedstawicieli klubów.

1.

2.

3.

4.

Mikroprojekt pn. „Wspólny transgraniczny obóz piłkarski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy