Turniej Piłki Nożnej 13.11.2021 r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mikroprojekt pn. „Wspólny transgraniczny obóz piłkarski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy