Polsko – słowackie szkolenie trenerów piłki nożnej Poľsko-slovenské školenie futbalových trénerov” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Głównym celem projektu było podwyższenie kwalifikacji trenerskich oraz sportowych osób z obszaru pogranicza polsko-słowackiego zgodne z wytycznymi Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich. Projekt służył wzajemnej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń zawodowych, które będą miały wpływ na dalszy rozwój i jakość szkoleń sportowych. Cel ten został osiągnięty poprzez organizację cyklu szkoleniowego i w efekcie przeszkolenie 24 trenerów (16 PL, 8 SK), mieszkańców pogranicza polsko słowackiego. Trenerzy wzięli udział w profesjonalnym szkoleniu UEFA A oraz kursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Osoby biorące udział w projekcie miały także okazję nawiązać bliższe kontakty, wymienić doświadczenia, a przede wszystkim lepiej się poznać i zintegrować. Odbył się także wyjazd studyjny na Słowację. Kursanci odbyli także staże trenerskie. Zwieńczeniem i podsumowaniem projektu była organizacja konferencji podsumowującej podjęte działania.

Mikroprojekt pn. „Polsko – słowackie szkolenie trenerów piłki nożnej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Najważniejszymi osobami byli jednak szkoleniowcy z obydwu stron granicy, którzy skorzystali z możliwości stworzonej im przez GLKS Wilkowice i MSK Namestovo. Udział w Mikroprojekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy wzięli: Krzysztof Bąk, Rafał Błażyca, Dawid Ciok, Patryk Damasiewicz, Juraj Dancik, Krystian Gańczarczyk, Lukas Glustik, Bartłomiej Góra, Tomasz Górkiewicz, Marcin Kasperek, Stanislav Kormanak, Mateusz Kudzia, Sławomir Machej, Mateusz Maciążka, Marcin Malinowski, Tomasz Moskała, Karolina Piesiur, Martin Prazenica, Jozef Reguly, Andrej Stasiniak, Marcin Stępień, Łukasz Wróbel, Richard Zajac i Peter Zubka.

Za realizację tego projektu ze strony GLKS-u Wilkowice odpowiadał Prezes Ryszard Rączka, a ze strony MSK Namestovo Andrej Stasiniak. Koordynatorem projektu z ramienia GLKS-u Wilkowice była Ewa Machaj, a człowiekiem, który od początku wspierał i sprawił, że projekt ten został zrealizowany był Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2021 r. – maj 2022 r.

Wartość projektu: 28 094, 43 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%): 23 880, 26 EUR

Mikroprojekt pn. „Polsko – słowackie szkolenie trenerów piłki nożnej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy