Zatrudnimy trenera piłki nożnej do pracy z dziećmi w godzinach popołudniowych.

ogloszenie