Obóz sportowy obył się w miesiącu listopadzie 2021 r. w Wilkowicach w dniach od 10 listopada 2021 r. do 14 listopada 2021 r. w którym udział wzięło 30 zawodników GLKS WILKOWICE

1.

2.

3.

4.

5.

Mikroprojekt pn. „Wspólny transgraniczny obóz piłkarski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy