Szanowni Państwo!
Od listopada ubiegłego roku nasz Klub realizuje wspólny transgraniczny projekt z czeskim Klubem Fotbal
Třinec z.s. pn. „Polsko-czeskie spotkania sportowe! Doskonalenie umiejętności w piłce nożnej”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG
V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Projekt nastawiony był na rozwój współpracy polskich i czeskich lokalnych klubów sportowych oraz
instytucji prowadzących szkolenia piłkarskie dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji wspólnych turniejów
piłki nożnej. Dzięki realizacji projektu zawodnicy z Polski i Czech nawiązali współpracę dzięki wspólnej
rywalizacji w ramach turniejów. Miejscem realizacji działań projektowych były obiekty sportowe na terenie
Gminy Wilkowice oraz obiekty w mieście Trzyniec.
W ramach projektu odbył się cykl polsko-czeskich weekendowych spotkań, podczas których zostały
przeprowadzone szkolenia i turnieje. Zajęcia prowadzone były wspólnie przez trenerów polskich i czeskich.
Czynnymi uczestnikami turniejów były zarówno dzieci i młodzież z partnerskich klubów, jak również zaproszone
przez nich drużyny.
Niestety w okresie od 8 marca br., kiedy udało się zorganizować trzeci turniej piłkarski w Wilkowicach, aż
do końca lipca br. nastąpiła przerwa w realizacji działań projektowych, związana z COVID-19.
Dzięki przychylności instytucji wdrażającej, otrzymaliśmy zgodę na zorganizowanie dwóch ostatnich
wydarzeń w ramach projektu w wersji alternatywnej. Ostatni turniej, który miał odbyć się po stronie czeskiej,
został zorganizowany równolegle w formie on-line na terenie obu państw, w Wilkowicach i Třincu, podobnie
konferencja zorganizowana została częściowo w formie on-line.

Zespół Projektowy