KONFERENCJA 14.11.2021 r.

Ostatnim zadaniem było zorganizowanie konferencji nt. „Analiza gry przeciwnika i wdrożenie jej w cykl treningowy” 14 listopada 2021 r. na hali sportowej w Wilkowicach.

W ramach tego zadania przeprowadzono konferencję na temat analizy gry przeciwnika z elementami psychologii oraz wdrożenie jej w cykl treningowy. Podczas konferencji zaprezentowano fazy obserwacji i analizy gry przeciwnika, a w tym m. in.: informacje ogólne gromadzone przed meczem, obserwacje gry przeciwnika podczas meczu, analiza gry po meczu, określenie ustawienia/systemu gry przeciwnika, sposobu gry w obronie, sposobu gry w ataku, stałe fragmenty, filmy motywacyjne itp.

Na sympozjum zostali zaproszeni prelegenci m.in. Andrzej Wyroba, edukator PZPN i Vladislav Bury trener koordynator TJ Trzyniec. W trakcie konferencji wykłady przeprowadzili trenerzy Krzysztof Bąk i Mirosław Szymura. Konferencja odbyła się w godzinach od 15.00 do 19.00.

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele klubów sportowych, organizacji sportowych, trenerzy, szkoleniowcy ze strony polskiej i czeskiej. Udział w niej wzięło 50 osób.

1.

2.

Materiały