Szanowni Państwo,

Od 4 maja w ramach odmrożenia gospodarki możecie korzystać z boisk i stadionów. Należy pamiętać, że jest to możliwe tylko pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;

2) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;

3) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;

4) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;

5) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;

6) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

W zależności od interpretacji, „podmiotem uprawnionym” jest właściciel lub zarządca obiektu, w związku z powyższym najczęściej to właśnie klub, na podstawie umowy, jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu przez swoich zawodników. Aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności klubu za ewentualne zakażenia, rekomendujemy, by informować zawodników o środkach ochrony, które są stosowane podczas treningów oraz ich dobrowolnym udziału w treningu. Wzór oświadczenia zawodnika (w dwóch wersjach) znajduje się w załączniku do powyższej informacji. Poprzez podpisanie oświadczenia zawodnik/ rodzic poświadcza, iż klub dochował należytej staranności w kwestiach zapobiegania ewentualnemu zagrożeniu pandemii i spełnia nałożony rozporządzeniem obowiązek nadzorczy i informacyjny.

Oświadczenia takie powinny być zabezpieczone w klubie razem z listami obecności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO.

Jednocześnie Komisja Szkolenia Śl. ZPN zaleca, aby:

1) Organizować tyle treningów, na ile pozwala grafik boiska oraz wola rodziców.

2) Organizacja treningów odbywała się w tych samych osobowym grupach, potwierdzonych dziennikiem obecności. Listy obecności powinien posiadać trener. Listy powinny być archiwizowane zgodnie z przepisami RODO.

3) Każdy z zawodników przychodził na trening z własną piłką oraz własnym napojem, a trener lub organizator ze strony obiektu przygotował miejsce na rozłożenie napojów z zachowaniem dystansu.

4) Konspekt zajęć treningowych wysłać przed treningiem do zawodników lub ich opiekunów drogą mailową lub przez komunikator. Pozwoli to zapoznać się z treścią, co przyśpieszy organizację samego treningu i w ten sposób unikniemy sytuacji dodatkowego omawiania zajęć.

5) Unikać wszelkiej reorganizacji ćwiczeń, zbierania czy przestawiania sprzętu treningowego. Zmiana organizacji jest w gestii TYLKO trenera i tylko on może przenosić sprzęt treningowy.

6) Planowanie treningu (środki treningowe) powinny uwzględniać minimum 2-metrowe odległości pomiędzy zawodnikami w trakcie trwania treningu, jak i przed i po jego zakończeniu.

7) W drodze na trening każdy zawodnik zakrywa usta i nos. Zalecamy, aby TYLKO na sygnał trenera zawodnicy mogli odsłaniać usta i nos przed rozpoczęciem treningu i żeby to się odbywało tylko na boisku. Pamiętamy o zabezpieczeniu miejsca dla maseczek, chust itp.

8) Rodzice zawodników powinni pozostawać poza obiektem w oczekiwaniu na zakończenie treningu (np. we własnym samochodzie).

9) Po zakończeniu zajęć uczestnicy treningów powinni opuścić niezwłocznie obiekt.

Proponujemy, aby środki treningowe zawierały zadania w parach, w małych grupach w formie bezkontaktowej, z zachowaniem dystansu 2-metrowego. Ćwiczenia typu żonglerki, slalomy, motoryka mogą odbywać się w ramach pracy domowej.

Sugerowane formy treningów to:

– forma obwodowa z nastawieniem na technikę w parach lub małych grupach;
– ćwiczenia w parach, małych grupach;
– zabawy bezkontaktowe;
– forma ścisła otwarta.

W przypadku pytań i chęci ze strony śląskich klubów Komisja Szkolenia Śl. ZPN wraz z Trenerami Edukatorami może przygotować przykładowe ćwiczenia lub jednostki treningowe uwzględniające wszystkie wytyczne i zalecenia.

Pomimo możliwości powrotu na boiska, proszę stosujcie się do tych zaleceń, aby dbać o zdrowie, bo ono dla nas wszystkich jest najważniejsze.

#Razem damy radę

Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej

(-) Henryk Kula

 

Oświadczenia do pobrania:

Oświadczenie osoba pełnoletnia

Oświadczenie osoba niepełnoletnia