Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku oraz turystyki, powołaną przez Radę Gminy Wilkowice w 2007 roku. Podstawowym celem działalności GOSiR jest udostępnianie obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz propagowanie różnych form aktywności i wypoczynku. Podejmowane inicjatywy skupiają się na wskrzeszaniu ducha sportowego wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.