Gmina Wilkowice wspiera klub sportowy GLKS Wilkowice poprzez udzielanie dotacji celowych z budżetu. Wsparcie można uzyskać w ramach otwartych konkursów ofert lub za pomocą tzw. „małych grantów” – poprzez zlecanie zadań z pominięciem konkursów (w przypadku niewielkich kwot).