„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie pn.: „Nowoczesny klub – nowoczesne techniki szkolenia” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Cel zadania: wzmocnienie potencjału Klubu poprzez zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania klubu oraz prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Przewidywane wyniki operacji: wsparcie organizacji pozarządowej świadczącej usługi dla społeczności.