POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego o hybrydowej nawierzchni w Wilkowicach przy ul. Samotnej 12”

więcej informacji dostępne tutaj