Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego o hybrydowej nawierzchni w Wilkowicach przy ul. Samotnej 12”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego o hybrydowej nawierzchni w Wilkowicach przy ul. Samotnej 12”

więcej informacji dostępne tutaj

Zapraszamy wszystkich chętnych młodych adeptów piłki nożnej do udziałów w treningach. Prowadzimy zajęcia sportowe w każdej kategorii wiekowej: od 4 roku życia do 18 lat.

Telefon: 608 594 681
e-mail: glks-wilkowice@o2.pl